Prozesuen araberako Kudeaketa

Laguntza ematen diegu zuzendaritza taldeei, prozesuetan oinarritutako kudeaketaren klabeak definitzeko, antolakuntzaren eraldaketa gidatzeko, zeharkako kudeaketa sistematikoaren bitartez, eta etengabeko neurketa eta hobekuntza parametro egokiak definituz.