Balanced Scorecard

Posted on Posted in Acorde Consulting

Acorde erreferentziazko aholkularitza enpresa da Mapa Estrategikoen eta Aginte Koadroen sorkuntzaren eta hobekuntzaren inguruan, plangintza prozesuei laguntzeko. Horrez gain, euskarriko aplikazio informatikoak ere baditugu.