Balanced Scorecard

Acorde erreferentziazko aholkularitza enpresa da Mapa Estrategikoen eta Aginte Koadroen sorkuntzaren eta hobekuntzaren inguruan, plangintza prozesuei laguntzeko. Horrez gain, euskarriko aplikazio informatikoak ere baditugu.